Filosofie | Nuttige inligting vir almal.

Wat beteken konseptueel?

Wat beteken konseptueel? Konsep is aangrypend. ... 'n ryk konsep wat 'n diep intellektuele geskiedenis bevat. ... die vorming daarvan is soortgelyk aan die vorming van 'n konsep, maar daar is 'n verskil in die konsentrasie self ...

Gee 'n voorbeeld van sofisme

Gee 'n voorbeeld van sofisme 'n Voorbeeld van tipiese sofisme is die pogings van gelowiges om die bestaan ​​van God te "bewys" met behulp van die 2de wet van die termodinamika - blykbaar bewys hierdie wet dat die heelal geskep is. Dit is 'n wetenskaplike sofisme. as ...

Watter soort wêreldbeskouing is daar? help

watter soorte wêreldbeskouing is daar? hulp “Daar is verskillende maniere van tipologie van wêreldbeskouings, gebou op verskillende filosofiese en metodologiese grondslae. Verskeie outeurs val op: godsdienstige wêreldbeskouing, natuurwetenskaplike wêreldbeskouing, sosiopolitieke wêreldbeskouing, filosofiese wêreldbeskouing. Soms onderskei hulle ...

waarheid as 'n filosofiese konsep

waarheid as 'n filosofiese konsep 1. Die klassieke definisie van die waarheid wat deur Aristoteles gegee word, is die ooreenstemming van 'n uitspraak met die werklikheid. Logika het niks met die werklikheid te doen nie, dit werk slegs met stellings waarin dit, om ...

wat die onderwerp van logika bestudeer

wat die onderwerp van die logika is om maniere te bestudeer om sommige oordele van ander af te lei. of, in die breë, menslike denke. Logika (Oudgrieks # 955; # 959; # 947; # 953; # 954; # 942; die wetenskap van korrekte denke, die kuns van redenasie uit # 955; # 972; # 947; # 959; # 962; ...

Wat is die rede?

Wat is die rede? Rede - afwagting van die effek Rede-1) rede, voorwendsel vir enige aksie; Voorbeelde: goeie rede, lag sonder rede, want .... as gevolg van die feit dat ....; 2) 'n verskynsel wat die voorkoms van 'n ander verskynsel veroorsaak, kondisioneer, 'n rede-gebeurtenis wat 'n sein gee ...