Geesteswetenskappe | Nuttige inligting vir almal.

wat is skraper

wat is 'n skraper 'n Grondverskuiwingsmasjien wat ontwerp is om lae-vir-laag (horisontale lae) grond te grawe, te vervoer en in grondstrukture in lae van 'n gegewe dikte te vervoer en te vul. :))) Skraper, skraper, van skraap tot skraap ...

wat is epies

wat is 'n epos 'n Epos is 'n soort literatuur wat gebaseer is op die verhaal van wat in die verlede gebeur het, dikwels in die vorm van herinneringe aan sommige gebeure in die verlede. Tot in die 18de eeu was dit ...

Wat is 'afleiding'

Wat is 'afleiding' Afleiding is 'n denkproses waartydens 'n nuwe oordeel gemaak word uit een of meer oordele, genaamd 'premisse', wat 'n gevolgtrekking of gevolg genoem word. Afleidings word dikwels in deduktiewe onderverdeel (sien: Aftrek) ...