Ander sakegebiede Nuttige inligting vir almal.

Gee die definisie van krag

Gee die definisie van die krag C # 769; 'n fisiese grootheidsvektor, wat 'n maatstaf is van die intensiteit van die impak op 'n bepaalde liggaam van ander liggame, sowel as velde. 'N Krag wat op 'n massiewe liggaam toegepas word, veroorsaak 'n verandering in sy snelheid of ...

Wat is balans?

Wat is balans? geldsaldo op die rekening in minus of in plus ewewig, balansering. Die stelsel van aanwysers wat die verhouding of ewewig kenmerk in enige veranderende verskynsel. Die stel ontvangste en uitgawes, bates ...

Die term bedryfskoste

Die term bedryfskoste Bedryfskoste is die koste verbonde aan die gebruik van die gehuurde eiendom. 'N Duidelike lys van sulke uitgawes word nie deur wetgewing opgestel nie. Die samestelling daarvan word bepaal met betrekking tot elke huurvoorwerp. Uitgawes vir ...